15. - 17. studenog 2004.

DUHOVNA PRIPRAVA ZA BLAGDAN SV. ELIZABETE ZAŠTITINICE FSR-a

U franjevačkoj crkvi Sv. Križa u Osijeku (crkva sv. Antuna u Tvrđi) održana je od 15. – 17. studenoga 2004. duhovna obnova na temu: Euharistija, otajstvo stvarne Isusove prisutnosti! Duhovnu obnovu vodio je svećenik, fra Ante Barišić iz Hrv. Kostajnice…

 
Budući da je ova godina proglašena Godinom Euharistije koja je započela u listopadu ove godine Svjetskim euharistijskim kongresom u Meksiku, a traje do Sinode biskupa koja će se održati u listopadu 2005. u Rimu pod geslom „Euharistija – vrhunac i izvor života i poslanja Crkve“, Papa je cijeloj Crkvi uputio snažan poticaj za promišljanje, slavljenje i življenje Euharistije ...

Naime, Papa poziva našu sekulariziranu kulturu, koja zaboravlja Boga, koja odgaja čovjeka da samom sebi bude dovoljan – da u svoj svakodnevni život obitelji, škole, tvornica, dakle u različitim područjima života utjelovi euharistijski plan!

Ta misao bila je vodilja i ove duhovne obnove. Nazočni vjernici su kroz glas Evanđelja otkrivali istinu o sebi i o Bogu! Kroz predavanja, pod svjetlom Božje riječi i molitve vjernici su dopuštali svom srcu i savjesti uvid u pravo stanje svoga života!

U molitvi klanjanja, pred živim i istinitim među nama, pred Presvetim, svi su imali prilike uključiti se u ljepotu i svetost milosne Gospodinove ponude: promatrati ga svjesnije u liku kruha, gdje On, uskrsli i proslavljen neprestano objavljuje trajanje svoga utjelovljenja! Kroz sv. ispovijed i pričest u svima je ponovno oživljavala radost koja nas okuplja oko neizmjernog dara Euharistije…

Duhovna obnova je iza nas! Pitam sebe i vas: Ima li u nama barem malo više euharistijskog stava - trajnog „hvala“ Isusu za sve što imamo i što jesmo? Njemu, koji je zauvijek htio ostati s nama u Euharistiji! Kao kruh! Uzmimo ga i jedimo, gladujmo ga da bismo bili zdravi! Da bi u nama i po nama Crkva bila živa i sveta! Otkrivajmo u sebi korijene svojega da Isusu, da otajstvu Euharistije, da Isusu Kristu u kome svaki čovjek nalazi otkupljenje i puninu! Hvala p. Anti na radosnom navještaju Isusa kao Gospodina…!

<< arhiva