24-05-2007

Menora postavljena u dvorištu našeg samostana

Izvršni direktor Centra za međuvjersko razumijevanje iz New Yorka rabin Jack Bemporad i predsjednik Centra Stephen Ollendorff danas su darovali replike menore Jom hašoe gvardijanu franjevačkog samostana u Osijeku Željku Pauriću i osječkom gradonačelniku Anti Đapiću. Menora (hebr. menorah: svjetiljka, svijećnjak; simbol židovstva), visoka metar i pol, od danas je postavljena u dvorištu osječkoga franjevačkog samostana, a druga na mjestu negdašnjega sabirnog logora i obnovljena spomenika žrtvama holokausta na Cesti Reihl Kira na izlasku iz Osijeka.
Projekt "Menora" 1999. dobio je blagoslov pokojnog pape Ivana Pavla II., nakon što mu je uručena replika menore Jom hašoe, a među ostalim potiče na učenje o povijesti Židova i kršćana, njegovanje zajedničkih vrijednosti snošljivosti i mira u svijetu, kazao je rabin Bemporad. Dodao je kako su do sada menore, rad izraelskog kipara Aharona Bezalela, postavljene u nekoliko kršćanskih crkava u SAD-u, a Osijek je osim Vatikana jedini grad u Europi gdje su postavljene.

U franjevačkom samostanu bio je i đakovačko i srijemski pomoćni biskup msgr. Đuro Hranić, koji je rekao kako je današnji susret židovskih i katoličkih predstavnika još jedan znak i potvrda razumijevanja i zajedničkog puta prema miru u svijetu. Gradonačelnik Đapić, na čiju je inicijativu i priređen posjet rabina Jacka Bemporada i Stephena Ollendorffa Osijeku, kazao je "kako Osijek i te kako razumije bol i patnju židovskog naroda, te istinski otvara putove suradnje i tolerancije prema svima". Rabin Bemporad podsjetio je na šest milijuna židovskih žrtava holokausta, ali i na šest milijuna žrtava nežidova u II. svjetskom ratu.

<< arhiva