11. prosinac 2006.

ANĐELI ŽELJKA PRSTECA IZLOŽENI U GALERIJI

«Nekoć davno dok su ljudi još doista umjeli nositi svog anđela na ramenu, beskrajno mu vjerovali i nježno se s njim ophodili ta je vojska Božja bila predana, odana i ustrajna. Bili su to istinski anđeli – oduvijek, uvijek i zauvijek, poput prave ljubavi», prisjetila se Jadranka Pintarić svojega anđela, kojega je kao petogodišnja djevojčica «ugledala» u mraku negdje kod Rokove crkve.

Prema njezinim se riječima, anđeli najviše javljaju zimi, a upravo je jedan takav – zimski, postblagdanski, postbožićni dan (utorak, 10. siječnja) bio pogodan i prigodan da i Osijek posjete anđeli. Ovaj su put anđeli stigli iz baroknoga Varaždina, a autorski ih potpisuje slikar Željko Prstec, čija je izložba pod nazivom «Grad u kojem anđeli spavaju» (a odnosi se na autorov rodni Varaždin i neiscrpno vrelo nadahnuća) otvorena u Galeriji franjevačkoga samostana Sv. križa. Zanimljiv je podatak da čak 64 posto Hrvata vjeruje u anđele, a samo 11 posto Europljana, istaknula je Jadranka Pintarić na otvorenju izložbe u prepunoj samostanskoj galeriji. Prstecov opus prati već godinama, a ovaj je postav zapravo premijera jer u ovolikom broju njegovi anđeli nikada nisu predstavljeni na jednom mjestu, dodala je autorica postava. Spoj anđela i baroka ocijenila je izvrsnim, a osječkoj će publici, naviknutoj na secesiju, to biti lijepo osvježenje. Hrđavi, stari okviri sjajnim i šarenim, novim anđelima je poput recikliranja naše tradicije, našega sjećanja, naše prošlosti, zaključila je Jadranka Pintarić. S obzirom na to da franjevački samostan, na čijem je čelu gvardijan p. Željko Paurić, i Gradsko poglavarstvo uspješno i usko surađuju godinama, izložbu je u ime gradonačelnika Ante Đapića otvorila Jasminka Novak Kovač, savjetnica za kulturu. Ne krijući zadovoljstvo otvorenjem ove izložbe, savjetnica Kovač istaknula je kako je samostan žarište kulture toga dijela grada te se nada da će i u buduće biti mjestom održavanja koncerata, izložbi i sličnih sadržaja.

N. Bošnjak: GLAS SLAVONIJE, četvrtak 12. siječnja 2006.

<< arhiva