Sv. Franjo >>
     
 
Franjevci (0.F.M., tj Red manje braće) su red Katoličke crkve. Poznati su također pod imenom Franjevački red, a u južnoj Hrvatskoj prevladava naziv Mala Braća. Osnivač reda je sv. Franjo Asiški. On je živio u 13. stoljeću. Rođen je 1182. u Asizu, a umro je 1226. također u istome gradu. Osnovao je red nadahnut Evanđeljem i željom da nasljeduje Isusa Krista, napose Kristovo siromaštvo. Zato evanđeosko siromaštvo i jest bitna oznaka franjevačkog reda.