Kruh sv. Antuna – Naš caritas!
 

Do 1992. godine u samostanu je bilo sjedište Međužupnog caritasa. Kad je u vrijeme domovinskog rata đakovački biskup ravnateljem caritasa umjesto gospodina Ivana Štarka imenovao vlč. Martina Radmana, župnika u Donjem gradu samostanski caritas je nastavio svoje djelovanje pod imenom «Kruh sv. Antuna».

Pod tim se nazivom u mnogim crkvama, posebno franjevačkim, uz lik sv. Antuna nalazi i škrabica za novac. U nju vjernici stavljaju svoj novčani dar koji se onda primjenjuje u karitativne svrhe. Na taj način kao da sveti Antun i danas nastavlja činiti dobro, pomagati potrebne. Tako se ostvaruje tihi katolički apostolat u službi bližnjega. Da bi ovaj način pomaganja potrebnima bio što djelotvorniji molimo štovatelje sv. Antuna da svoj skromni dar doprinose redovito svakog mjeseca. U tome mogu pomoći i članske iskaznice koje se mogu nabaviti u sakristiji ili u samostanskoj kancelariji

a do informacija možete doći ovdje >>